Treko Laser
 
www.treko-laser.pl

O firmie
Usługi
Technologie
Przykłady
Kontakt
Aktualności
Promocje


Adres:
Treko Laser Spółka z o.o.
ul.Hałacińskiego 10
Skawina
12 276 24 22

Ukierunkowani na rozwój

O początkach firmy Treko Laser, technologiach, jakości świadczonych usług i planach na przyszłość rozmawiamy z prezesem zarządu Jerzym Wodnickim.
 • Jaki jest główny profil działalności firmy Treko Laser?
  Spółka Treko Laser rozpoczynała działalność w 1992 r. jako spółka joint venture, z myślą o usługowej obróbce blach. Pierwowzorem, na etapie zakładania spółki oraz jej rozwoju, była firma francuska. Zwracam uwagę, że w 1992 r. znane mi były w Polsce trzy firmy dysponujące wycinarkami laserowymi, w tym jedynie nasza była nastawiona na działalność usługową z zakresu obróbki blach. Dziś nadal świadczymy usługi, nie posiadamy w ofercie produktów wytwarzanych z wykorzystaniem własnej dokumentacji. Można powiedzieć, że przez 17 lat nie zmieniliśmy swojej koncepcji działalności firmy, ukierunkowanej na wzrost poziomu technicznego i organizacyjnego spółki. I tak, sukcesywnie rozszerzaliśmy naszą ofertę usług o gięcie, spawanie, frezowanie, zwijanie blach.
 • Wasze hasło to: "wytniemy wszystko...co tylko zechcesz...". Czy to znaczy, że realizują Państwo nawet te najbardziej skomplikowane zlecenia?
  Hasło, o którym mowa, jest bardzo mocno związane z rozwojem firmy. Jestem przekonany, że nasz rozwój to wynik pomysłów i potrzeb naszych klientów, a my zaoferowaliśmy otwartość na ich zaspokojenie. Właśnie dzięki klientom wciąż podnosimy naszą wiedzę z zakresu technologii wytwarzania. A ponieważ kadra zatrudniona w firmie to przede wszystkim młodzi absolwenci uczelni technicznych, otwarci na nowe wyzwania, chętni do nabywania nowych doświadczeń, to wspomniane hasło nie jest chwytem reklamowym, lecz dewizą firmy na co dzień.
 • Czym wyróżnia się firma Treko Laser od innych firm działających na rynku?
  Firma posiada certyfikaty ISO 9001:2008 oraz tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play, podporządkowując się nałożonym przez nie wymaganiom. W obu przypadkach uzyskanie certyfikatu jest poprzedzone audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dla zweryfikowania naszego postępowania w stosunku do złożonych deklaracji. Taki wybór certyfikatów jest równoznaczny z pokazaniem naszym klientom, według jakich reguł postępuje firma. Ponadto poddajemy się również corocznej ocenie przez klientów i sami dokonujemy oceny naszych dostawców.
 • W jaki sposób dbają Państwo o jakość usług i produktu finalnego?
  Przez cały 17-letni okres działalności staramy się budować markę firmy. Dbamy o zadowolenie klientów i dobry kontakt z nimi. W 2005 r. został wdrożony zintegrowany system zarządzania produkcją, dzięki czemu mamy możliwość szybkiego reagowania na zapytania ofertowe i zamówienia klientów. Dzięki takiej formie organizacji na każdym etapie produkcji możemy kontrolować jej przebieg i weryfikować deklarowany termin realizacji zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z wymaganiami ISO, podczas procesu produkcji prowadzona jest kontrola jakościowa i ilościowa, w tym także kontrola wymiarowa międzyoperacyjna i końcowa. Ma to szczególne znaczenie w dobie, gdy zleceniodawcy oczekują krótkich terminów wykonania zlecenia przy wysokich wymaganiach jakościowych.
 • Jakie mają Państwo możliwości technologiczne, czy stosujecie jakąś innowacyjną technologię?
  Działalność usługowo-produkcyjna jest skoncentrowana na szeroko pojętej obróbce blach. Stosowane technologie to: laserowe wycinanie stali do 22 mm grubości i aluminium do 12 mm, gięcie blach na prasach krawędziowych o nacisku 50-220 t i długości gięcia do 4 m, frezowanie z wykorzystaniem centrum obróbczego z magazynem na 24 narzędzia, zwijanie blach nierdzewnych, spawanie blach na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym oraz manualnie metodą tig i mag, zgrzewanie blach. Chcę podkreślić, że po wyłączeniu zgrzewania i manualnego spawania wszystkie operacje technologiczne wykonywane są na maszynach CNC. Część maszyn, w tym zakupione w ostatnich latach, posiada cechy innowacyjne. Były one zakupione w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W polityce inwestycyjnej staramy się planować zakupy, uwzględniając innowacyjność maszyn, takie podejście zawsze okazywało się w końcowym rozrachunku opłacalne.
 • Dziękujemy za rozmowę.

  Oryginalny artykuł w czasopiśmie STAL metale i nowe technologie.


 • e-mail
   Firma |  Usługi |  Technologia |  Przykłady |  Kontakt |  Aktualności