MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Treko Laser Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

„Stworzenie w firmie Treko Laser Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych systemów konstrukcji budowlanych”

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie przez firmę Treko Laser Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym realizowane będą prace badawcze prowadzące do tworzenia innowacyjnych systemów konstrukcji budowlanych. W wyniku realizacji Agendy Badawczej projektu powstanie innowacja produktowa w formie systemu dostawnych balkonów samowznoszących. Podstawową różnicę pomiędzy proponowanym rozwiązaniem a istniejącymi systemami balkonów dostawnych stanowić będzie unikatowy sposób montażu balkonów. Rozwiązanie tego typu umożliwi równoczesny montaż docelowej liczby balkonów bez użycia specjalistycznego sprzętu w krótkim okresie czasu.

Efekt projektu:

Bezpośrednim efektem projektu będzie nowy produkt – system dostawnych balkonów samowznoszących, który będzie oparty na rozwiązaniu technicznym służącym poprawie parametrów techniczno-funkcjonalnych mieszkań.

Wartość projektu: 10 156 477,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 715 784,30 PLN