MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Treko Laser Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

„Stworzenie w firmie Treko Laser Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych systemów konstrukcji budowlanych”

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie przez firmę Treko Laser Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym realizowane będą prace badawcze prowadzące do tworzenia innowacyjnych systemów konstrukcji budowlanych. 

 

W obszarze badań znajdują się zagadnienia związane z bezpieczeństwem projektowanych konstrukcji takie jak:
– badanie udarności stosowanych materiałów w różnych temperaturach
– badania wytrzymałości materiałów pod wpływem sił rozciągających, ściskających i zginających
– badania wpływu obróbki laserowej, plastycznej i spawania na bezpieczeństwo konstrukcji
– badanie odkształceń pod wpływem obciążeń i wpływu warunków środowiska
– modelowanie i symulowanie układów statycznych i mechanicznych z wykorzystaniem druku 3D
– badanie struktury, zgładów, z odpowiednim przygotowaniem próbek metalograficznych
– badanie ultradźwiękowe spoin w celu wykrycia nieprawidłowości takich jak pęknięcia, wtrącenia, rozwarstwienia itd.
– badania spektrometryczne stosowanych materiałów, zmian powstających w wyniku obróbki

Wartość projektu: 10 156 477,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 715 784,30 PLN