© www.treko-laser.pl

O firmie
Usługi
Technologie


Przykłady
Kontakt
AktualnościWarto wiedziećPoradnik Mechanika
Adres:
Treko Laser Spółka z o.o.
ul. Hałacińskiego 10
Skawina
12 276 24 22

Odmiany i przykłady frezowania

Frezowanie - jest jednym z często stosowanych najbardziej wydajnych sposobów obróbki skrawaniem, polegających na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą obracającego się narzędzia (freza) na obrabiarce zwanej frezarką. Frezowaniem można obrabiać płaszczyzny, powierzchnie krzywoliniowe, gwinty, koła zębate itp. Frez wykonuje obrotowy ruch skrawania, natomiast przedmiot wykonuje względem freza ruch posuwowy (postępowy lub obrotowy). Zęby freza wchodząc kolejno w materiał zdejmują wióry o zmiennej grubości. Rozróżnia się frezowanie walcowe, w którym frez skrawa ostrzami leżącymi na powierzchni walcowej i frezowanie czołowe, w którym frez skrawa zębami położonymi na powierzchni czołowej. W zależności od kierunku ruchu posuwowego względem freza frezowanie może być:

 • przeciwbieżne (kierunki prędkości ruchu obrotowego freza i ruchu posuwowego przedmiotu są przeciwbieżne). W takim przypadku frezowania, siła posuwowa normalna skierowana jest pionowo w górę a więc detal ma tendencję do odrywania się od powierzchni stołu lub imadła. Jest stosowane w przypadku obrabiania np. surowego odlewu, gdyż przy utrudnionym chłodzeniu z uwagi na gromadzenie się wiórów przed frezem, obróbka rozpoczyna się w już obrobionym miejscu co zwiększa trwałość narzędzia.

 • współbieżne (kierunek ruchu posuwowego stołu frezarki jest zgodny z kierunkiem ruchu roboczego freza). Frezowanie współbieżne jest bardziej korzystne od przeciwbieżnego ponieważ grubość warstwy skrawanej jest największa na początku i najmniejsza pod koniec pracy, wióry gromadzą sie za frezem (co umożliwia lepsze chłodzenia narzędzia), siła posuwowa normalna sikierowana jest pionowo w dół i dociska obrabiany detal do stołu frezarki.

  Przedmioty o złożonych kształtach można obrabiać:

  Frezowaniem kształtowym - frez kształtu o takim zarysie, jaki powinien uzyskać obrabiany przedmiot np. mało dokładne koła zębate.

  Frezowaniem kopiowym opartym na zasadzie kopiowania według wzornika lub bezpośrednio z rysunku (kopiowanie) np. matryce, wykrojniki, śruby okrętowe itp

  Frezem nazywa się narzędzie skrawające z wieloma ostrzami na powierzchni walcowej lub czołowej, wykonujące podczas obróbki ruch obrotowy. W zależności od rodzaju ostrzy rozróżnia się frezy: ścinowe (jednościnowe, dwuścinowe) oraz zataczane. Frezy małe są wykonane najczęściej z jednego kawałka stali (zwykle stal szybkotnąca). Frezy o większych wymiarach mogą mieć ostrza ze stali szybkotnącej lub z węglików spiekanych, połączone z korpusem freza w sposób trwały np. lutowaniem. Głowice frezowe mają zawsze ostrza wstawiane osadzone w korpusie. Frezy dzieli się na: walcowe, walcowo-czołowe, trzpieniowe, głowice frezowe specjalne i inne.

  Obróbka skrawaniem powierzchni w przypadku gdy stosujemy wstępnie wycinanie laserowe może okazać się trudna ze względu na utwardzenie tych powierzchni z uwagi na wpływ ciepła. Dla blachy 1,5mm w gatunku S235JR mikroutwardzenie powierzchni po obróbce laserowej w stosunku do pierwotnej156HV wyniosła 280HV, dla blachy 5mm S235JR mikrotwardość wyniosła 438HV.


 • e-mail
   Firma |  Usługi |  Technologia |  Przykłady |  Kontakt |  Aktualności |