MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Treko Laser Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

„Stworzenie w firmie Treko Laser Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych systemów konstrukcji budowlanych”

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie przez firmę Treko Laser Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym realizowane będą prace badawcze prowadzące do tworzenia innowacyjnych systemów konstrukcji budowlanych. 

 

W obszarze badań znajdują się zagadnienia związane z bezpieczeństwem projektowanych konstrukcji takie jak:

badanie twardości– badanie twardości materiałów z analizą komputerową

twardościomierz– badanie twardości materiałów metodami Vickersa, Rockwella, Brinella 

młot charpy'ego    – badanie udarności stosowanych materiałów za pomocą młota Charpy’ego

badanie udarności– badanie udarności materiałów, wytrzymałości w różnych temperaturach 

badanie wytzymałości materiałów– badania wytrzymałości materiałów pod wpływem sił rozciągających, ściskających i zginających 

badania termowizyjne– badania wpływu obróbki laserowej, plastycznej i spawania na bezpieczeństwo konstrukcji

ramię pomiarowe– badanie odkształceń pod wpływem obciążeń i wpływu warunków środowiska

skanowanie modelów 3D– skanowanie 3D obiektów do analizy porównawczej z modelem teoretycznym

analizy 3D– modelowanie i symulowanie układów statycznych i mechanicznych z wykorzystaniem oprogramowania 3D i druku 3D

badania makroskopowe– badanie struktury, zgładów, z odpowiednim przygotowaniem próbek metalograficznych

defektoskop ultradźwiękowy– badanie ultradźwiękowe spoin w celu wykrycia nieprawidłowości takich jak pęknięcia, wtrącenia, rozwarstwienia itd.

badania spektrometryczne– badania spektrometryczne stosowanych materiałów, zmian powstających w wyniku obróbki

Wartość projektu: 10 156 477,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 715 784,30 PLN