MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

W Treko Laser, korzystając z Funduszy Europejskich utworzone zostało nowoczesne laboratorium, w którym oferujemy następujące badania i usługi:

badanie twardości metodami Rockwella, Vickersa, Brinella– badanie twardości materiałów z analizą komputerową

twardościomierz do badań twardości metodami Rockwella, Vickersa, Brinella– badanie twardości materiałów metodami Vickersa, Rockwella, Brinella

młot charpy'ego do badań udarności    – badanie udarności materiałów za pomocą młota Charpy’ego

badanie udarności w różnych temperaturach– badanie udarności materiałów, wytrzymałości w różnych temperaturach

wytrzymałość materiałów na rozciąganie, ściskanie i zginanie– badania wytrzymałości materiałów pod wpływem sił rozciągających, ściskających i zginających

chropowatość powierzchni– badania chropowatości powierzchni z zastosowaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych

 

skanowanie modeli 3D– skanowanie 3D obiektów do analizy porównawczej z modelem teoretycznym

laboratorium i badania ramieniem pomiarowym ze skanerem trójwymiarowym– precyzyjne pomiary z wykorzystaniem nowoczesnych ramion pomiarowych o bardzo szerokim zakresie pomiarowym

analizy MES symulowanie obciążeń i projektowanie 3D– modelowanie i symulowanie układów statycznych i mechanicznych z wykorzystaniem oprogramowania 3D i druku 3D

mikroskop stereoskopowy badanie zgładów– badanie struktury, zgładów, z odpowiednim przygotowaniem próbek metalograficznych

defektoskop ultradźwiękowy– badanie ultradźwiękowe spoin w celu wykrycia nieprawidłowości takich jak pęknięcia, wtrącenia, rozwarstwienia itd.

badania spektrometryczne– badania spektrometryczne materiałów w laboratorium