Klinczowanie

Klinczowanie – łączenie blach bez dodatkowego elementu złącznego. Technologia klinczowania polega na łączeniu blach przez przetłaczanie. Podczas klinczowania nie ma zastosowania dodatkowego elementu złącznego, nie ma potrzeby dodatkowej obróbki przed, ani po procesie łączenia.

Zakres

Obecnie posiadane narzędzia umożliwiają klinczowanie blach stalowych do grubości 1,5mm.

Możliwości

klinczowany element

W zależności od zastosowanych narzędzi można realizować różne połączenia.