Zgrzewanie oporowe jest procesem nierozłącznego łączenia punktowego lub doczołowego, elementów metalowych. Połączenie zgrzewane powstaje w wyniku przepływu prądu elektrycznego o dużej gęstości i działania siły dociskającej zgrzewane elementy, w miejscu przepływu prądu. Prąd przepływający przez zgrzewane elementy umieszczone pomiędzy miedzianymi elektrodami wytwarza ciepło na rezystancji tych elementów. Ilość ciepła musi być tak dobrana, aby nastąpiło miejscowe nagrzanie materiału do temperatury bliskiej topliwości. Bezpośrednio na styku blach dochodzi nawet do roztopienia metalu w wąskiej strefie. Rozgrzany metal zostaje wymieszany pod wpływem siły docisku działającej na elektrody, tworząc trwałe połączenie w postaci jądra zgrzeiny.

Przekrój zgrzeiny.

 

Średnica jądra zgrzeiny zależy od średnicy elektrod, która jest dobierana do grubości blach.

Ilość ciepła wydzielana w zgrzeinie jest tym większa, im:

  • większa jest rezystancja zgrzewanych elementów i rezystancja na styku tych elementów,
  • większy jest prąd zgrzewania,
  • dłuższy jest czas przepływu prądu.

Rezystancja zgrzewanych elementów R zależy od ich przewodności oraz od siły docisku działającej na nie w miejscu zgrzewania i jest sumą rezystancji materiału i rezystancji styków. Na sumę rezystancji styków składa się rezystancja styków pomiędzy elektrodami i zgrzewanymi elementami oraz pomiędzy samymi elementami. Na jakość uzyskiwanych zgrzein w sposób zdecydowany wpływają zmiany rezystancji zgrzewanych blach, powstające w wyniku zanieczyszczenia ich powierzchni. Parametry obwodu zgrzewania zależą od ilości ciepła niezbędnego do nagrzania elementów w miejscu zgrzewania do odpowiednio wysokiej temperatury, przy określonej sile docisku elektrod. Siła docisku elektrod ma przy zgrzewaniu dwa znaczenia – elektryczne i metalurgiczne. W pierwszym przypadku siła zabezpiecza styk dla przepływu prądu przez zgrzewane elementy, natomiast w drugim siła docisku elektrod wpływa na formowanie struktury metalograficznej zgrzeiny i jest nazywana siłą przekuwania. Zgrzewanie elementów o tym samym przekroju może być wykonywane przy zastosowaniu parametrów miękkich lub twardych.

  • parametry miękkie – charakteryzują się mniejszym prądem, dłuższym czasem i mniejszą siłą docisku,
  • parametry twarde – charakteryzują się większym prądem, krótszym czasem i większą siłą docisku.

Elementy metalowe mogą być też zgrzewane doczołowo. W tym przypadku mocuje się je w uchwytach (szczękach miedzianych), do których dołączone jest uzwojenie wtórne transformatora zgrzewarki. W czasie zgrzewania elementy są dociskane doczołowo za pomocą siły F. W wyniku przepływu prądu na rezystancji styku zgrzewanych elementów wydziela się ciepło, powodując nadtopienie powierzchni stykających się elementów. Następnie pod wpływem siły docisku następuje spęczenie materiałów w miejscu nagrzania i utworzenie połączenia nierozłącznego.